Oplysninger

 

 

Schønnemann Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 36631279 ejet af Anders Schønnemann Olesen. Advokaterne hos Schønnemann Advokatfirma er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret hos og medlemmer af Advokatsamfundet. 

Advokatfirmaet har hos HDI Danmark tegnet ansvarsforsikring med policenr. 156-08291519-30017 og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, hvilken ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokatfirmaet fører ikke en klientkonto.