Salær


Forsvarerens salær fastsættes af domstolene efter gældende retningslinjer og takster. Sagsomkostningerne er derfor de samme, uanset om du vælger landets dårligste forsvarer, eller om du vælger det bedste forsvar.

Bortset naturligvis fra, at din mulighed for frifindelse er betydeligt større, hvis du vælger det bedste – og vinder vi sagen, skal du ikke betale overhovedet.

De vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager finder du hos domstol.dk. Grundtaksten pr. time er 2.193,75 kr. inkl. moms.